Školní rok 2023/2024

Květen

Návštěva knihovny 1. třídou

Kroužek Vaření

Jarošův statek

Čteme společně

Dopravní hřiště 3.A

Za pravěkem do Štramberku

Kroužek Vaření

8. výlet turistického kroužku

Čarodějné odpoledne

Čarodějnické dopoledne na I. stupni

Kroužek Vaření

Dopravní soutěž

Minifotbal Bartošovice

Duben ve školní družině

Duben

McDonald's Cup - Studénka

Kroužek vaření - palačinky

Adolf Dudek

Dopravní hřiště v Odrách

Den Země v 6. třídě

McDonald's Cup

Zápis do 1. třídy

Vycházka 4. třídy

Divadelní představení

Bezpečné chování na internetu

Kroužek vaření

Butovická našla talenty

Přírodovědná soutěž v Bílovci

Butovická hvězdička - TV Polar - delší verze bez komentáře

Butovická hvězdička - TV Polar

Butovická hvězdička

Další číslo školního časopisu

Vítání jara v ŠD

Exkurze Mošnov


Březen

První testy nanečisto

Dějepis naruby

Velikonoční den naruby v 3.B

Den učitelů

Reportáž TV Polar - Voices

7. výlet turistického kroužku

3. ochutnávka 1. třídy

Kniha je můj kamarád

4. Kroužek Vaření

Hodina dějepisu pro spolužáky

Předjaří v ŠD

Čtvrťáci a geometrická tělesa

Ukončení plesové sezóny

První třídy v knihovně

eTwinningový projekt - Voices

Beseda s Petrem Harazinem

6. výlet turistického kroužku

Projekt ŠD - Naše město

Recitační soutěž


Únor

Butovický slavíček

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

Lyžařský kurz

Jarní prázdniny v ŠD II

Úspěchy v Mladém chemikovi

Jarní prázdniny v ŠD

3. kroužek vaření

Jūjutsu v naší škole

Vyučovací hodina pro spolužáky

Přijímačky nanečisto

Ochutnávka 1. třídy

2. kroužek Vaření

Zima v přípravce

Kroužek Vaření


Leden

Vysvědčení v 1. třídě

Lyžařský výcvik 1. stupně

Soutěž v anglickém jazyce

Zeměpisná olympiáda

Sněhuláci v ŠD

Jablečný dezert

5. výlet turistického kroužku

Lyžařský výcvik I. stupně

Vyhlášení barevného týdne

Turnaj v piškvorkách

Tři králové

Certifikát Quality Label


Prosinec

Předvánoční čas v přípravce

Vánoční štola

Předvánoční čas v 8.A

Vánoce ve školní družince

Posezení u samovaru

9.A na bowlingu

4. výlet turistického kroužku

Vánoční filmové odpoledne

Beseda s panem J. Tarčou

Školní časopis

Přání

Vánoční strom

Betlém v 3.B

Sáňkování v 1.B

Dílna čtení v 7. ročníku

Olympiáda v českém jazyce

Studénecká laťka

Chemie v 8. třídě

Pevnost poznání

Krabice od bot

Předvánoční jarmark na TV Polar

Přírodověda v 5. třídě

Dějepisná olympiáda

Vánoční zpívání na náměstí

Návštěva knihovny 1.B


Listopad

Vánoční strom na Náměstí republiky

Zimní tvoření v ŠD

Poznáváme lidské tělo

Předvánoční jarmark

Butovická laťka

Vánoční stromeček v 1.B

Předškoláci na ledu

Lampiónový průvod

Svatý Martin

Dopravní hřiště 5. třída

Dopravní hřiště 4. třída

Dopravní hřiště 3.A a 3.B

Návštěva městské knihovny

3. výlet turistického kroužku

Světový den laskavosti

Dušičkové lampičky

Svatý Martin ve školní družině

Čtení není mučení

Živá knihovna povolání

Soví tvoření v ŠD

Ornitologický říjen

Angličtina v prvních třídách

Bruslení

Halloweenský den a filmové odpoledne


Říjen

Ježek z přírodnin

Městská knihovna Studénka

Podzimní prázdniny ve školní družině

Halloween v přípravné třídě

Oslavy podzimu na I. stupni

2. výlet turistického kroužku

Podzimní odpoledne v ŠD

Výstava výrobků z ovoce a zeleniny

Setkání s důchodci

Čtenářská dílna

Setkání se spisovatelkou

Hodina přírodovědy

Veselá věda

Světový den zvířat v ŠD

Hodiny sociální výchovy

Draci v ŠD

Jabloně a jablka

Téma ovoce ve vyučování

Land Art

Krokování ve 4. třídě

ZŠ Butovická žije pohybem

Řemeslo má zlaté dno

1.výlet turistického kroužku

Matematika ve 4. třídě

Podzimní pečení

Hasičská stanice

Ovocný týden

Podzimní radovánky v 2. A

Písmenko "M"

Za Klečkou

Začátek školního roku v ŠD

Kroužek keramika


Září

Sportovní den v přípravné třídě

Září ve školním klubu Mauglí

Sportovní dopoledne

Sportovní den

Adaptační pobyt 6. třídy

Za barokem do Nové Horky

Šifra sv. Václava

Orientace v plánku města

Plavání v 1. B

Vesnice 3. B

Přípravná třída na TV Polar

Vlastivěda v 3. A

Tvoření písmen v 1. A

Angličtina v přípravné třídě

Dny NATO v Ostravě

Zahájení školního roku