butovicka hvezdicka

Butovická hvězdička

V úterý 23.dubna 2013 proběhla na ZŠ Butovická již tradiční akce Butovická hvězdička s finanční podporou města Studénky. Celkem se prezentovalo 75 dětí ve výtvarném a pěveckém oboru. 

Soutěže se zúčastnili žáci těchto škol: ZŠ Sjednocení, ZŠ TGM 2. května, ZŠ Slunečnice, ZŠ Butovická, ZŠ Pustějov, ZŠ Bílov, ZŠ Kujavy, ZŠ Bravantice. Vedoucí odborných porot byly: za výtvarnou sekci Mgr. Marcela Kudlová – Hoňková a za pěveckou sekci paní učitelka Magda Hošková. 

Výherci ve školním roce 2012/2013

Výtvarná soutěž:

I. kategorie – 1. ročník

1. místo Vanda Karlíková – ZŠ Sjednocení

2. místo Adéla Pupáková – ZŠ Sjednocení

3. místo Karolína Flaksová – ZŠ Pustějov

II. kategorie – 2. a 3. ročník

1. místo Karin Kudlová – ZŠ Butovická

2. místo Sára Timošová – ZŠ Bravantice

3. místo Tereza Vyorálková – ZŠ TGM

III. kategorie – 4. a 5. ročník

1. místo Karolína Štorchová – ZŠ Sjednocení

2. místo Tadeáš Číp – ZŠ Pustějov

3. místo Agáta Macková – ZŠ Sjednocení

Pěvecká soutěž:

I. kategorie – 1. ročník

1. místo Jana Bőhmová – ZŠ Butovická 

2. místo Petra Němcová – ZŠ TGM

3. místo Anna Chovancová – ZŠ Butovická

II. kategorie – 2. a 3. ročník

1. místo Julie Anna Tomášková – ZŠ Sjednocení 

2. místo Klára Michálková – ZŠ Butovická

3. místo Anna Kudlová – ZŠ Bravantice

III. kategorie – 4. a 5. ročník 

1. místo Matěj Matoušek – ZŠ Sjednocení

2. místo Vojtěch Kremzer – ZŠ Bravantice

3. místo Adéla Kyselá – ZŠ Butovická

Díky grantu města Studénky mohla tato akce zdárně proběhnout, výherci obdrželi hodnotné ceny. Touto cestou bychom chtěli našim zastupitelům poděkovat. 

Dále děkujeme paním učitelkám za vzornou přípravu svých svěřenců, za pomoc při rozhodování v odborných porotách a všem dětem za účast v soutěži. 

Těšíme se opět na další ročník soutěže Butovická hvězdička. 

                                                                 Mgr. Alena Myšková, vedoucí metodického sdružení I. stupně