Dopravni hriste

Výchovně vzdělávací akce na nejlepším dopravní hřišti v České republice

Klasické jízdní kolo patří k nejekologičtějším dopravním prostředkům a jízda na kole prospívá lidskému zdraví. Napadlo vás někdy, že než si vyjedete na kole po silnici, je třeba si ho nejen zkontrolovat po technické stránce, ale také znát dopravní předpisy? Nám dospělým to připadá samozřejmé, ale co naše děti? Proto existují dětská dopravní hřiště, která připraví děti na první jízdu po silnici. 

V měsíci září a říjnu strávili žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku jedno příjemné dopoledne na dopravním hřišti v Odrách. Nejprve následovala teoretická příprava žáků. Pan instruktor autoškoly Zeman seznámil žáky s dopravními značkami, naučil je orientovat se v křižovatkách a to za pomocí instruktážního filmu či názornými příklady, kdy byli žáci zapojeni do dopravní situace a museli ji správně vyřešit. A pak už hurá na dopravní hřiště. 

Jízda na dopravním hřišti opravdu nebyla pro všechny jednoduchá. Žáci museli zvládnout jízdu na kole a přitom řešit křižovatky, kde na ně koukaly značky na zemi i na sloupech. A co teprve kruhový objezd! Pokud neukázali rukou, že z objezdu vyjíždějí, museli pořád jezdit dokola, jinak by porušili předpisy. Po hodině jízdy už šlo skoro vše hladce a spousta z nich se stala držiteli cyklistických řidičských průkazů.

Děkujeme paní asistentce Ivě Vratislavové za hlídání dětí a za pomoc po celou dobu akce. 

                                                       Mgr. Jitka Školová, Mgr. Monika Pavlíková a Mgr. Darja Hromková