Podzimni kouzleni

Výstava ovoce a zeleniny

Tak jako každý rok, tak i letos nastalo období podzimní sklizně a žáci naší školy se rozhodli, že uspořádají výstavu OVOCE A ZELENINY. Celkem 57 rodin žáků 1. stupně bylo pilných, nashromáždilo spoustu druhů ovoce, zeleniny a vyrobily nádherné výrobky v podobě víl, ženichů, nevěst, ježků, motýlků, zajíců strašidel a spousty dalších kouzelných bytostí. Výstava byla umístěna na chodbě, a proto si ji mohli prohlédnout žáci celé školy. Všechny děti, které se výstavy zúčastnily, dostaly sladkou odměnu. 

Touto cestou bych ráda poděkovala všem rodičům, učitelkám ZŠ a dětem, za vytvoření krásné podzimní atmosféry. 

                                                                                                                   Mgr. Aranka Horváthová