3.AB Dopravní hřiště

Žáci 3.A a B na dopravním hřišti v Odrách

Krásný slunečný podzimní den, čtvrtek 29. září, žáci 3.A a B využili k návštěvě dopravního hřiště v Odrách. Všichni se moc těšili, co je zde bude čekat, protože se této akce zúčastnili poprvé. Pan učitel Zeman je přivítal a předal jim znalosti o pravidlech silničního provozu. Žáci se dozvěděli, jak se chovat na silnici jako chodci a cyklisté. Po výuce už všichni vyrazili na krásné dopravní hřiště, kde své znalosti chodců a cyklistů prověřili. 

Mgr. Aranka Horváthová, třídní učitelka 3.B třídy