Výchovný poradce

Výchovní poradci:

Mgr. Petra Richterová a Mgr. Alena Mičkalová

Výchovný poradce:

- spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, s pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálně pedagogickým centrem, metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky

- zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, s Policií ČR

- spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru

- podílí se na zpracování individuálního plánu pro integrované žáky

- sleduje a eviduje žáky se speciálními potřebami

- sleduje nadané žáky

- pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)

- věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chovánímVe dnech 19. 10 a 20. 10. proběhne akce GEMMA. Jedná se o přehlídku středních škol Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Časová dotace:

19. 10. - 12.00 - 17.00

20. 10. - 9.00 - 16.00
Konzultace pro rodiče a žáky:

Schůzky pro rodiče 9. ročníku ohledně přihlášek na střední školy - 25. 10. 2022 v 15.30

A dále po telefonické či e-mailové domluvě