zahajeni roku

Slavnostní zahájení nového školního roku

I když zážitky z prázdnin jsou ještě čerstvé a sluneční paprsky stále cítíme na tváři, léto se pomalu chýlí ke konci a před námi je nový školní rok. 

Den 1. září jsme měli tradičně začít slavnostním vztyčením české vlajky a vlajky s logem naší školy, ale bohužel rozsáhlé stavební práce před budovou naší školy nám znemožnily tento akt provést, a to z důvodu bezpečnosti žáků, učitelů a rodičů . A proto jsme začátek nového školního roku zahájili v osm hodin ráno ve školní družině, kde nás milými slovy přivítala paní ředitelka Mgr. Jana Rychtarová. Představila nám všem pedagogický sbor pro tento školní rok a uvítala rodiče budoucích prvňáčků. Pak už nastala ta nejdůležitější chvíle.....Na pódium postupně přicházeli naši prvňáčci. Jejich paní učitelka Mgr. Darja Hromková každého jmenovitě představila a dívky devátého ročníku jim předaly dárečky jako milou vzpomínku na tento den. Rodiče natáčeli a fotografovali první momenty velkého životního kroku svých ratolestí. I když byla znát u prvňáčků velká nervozita a nesmělost, zvládli slavnostní uvítání na jedničku. Poté je ve školní družince očekávaly obě paní vychovatelky a zatímco probíhala informativní schůzka rodičů prvňáčků s třídní učitelkou, jejich děti si mohly poprvé prohlédnout prostředí družinky a dozvědět se, co zajímavého jim družinka může nabídnout. Pak již nic nebránilo tomu, aby konečně usedli do lavic a stali se skutečnými žáky naší základní školy na celých devět let.

Mezitím pokračovalo slavnostní zahájení školního roku s ostatními žáky v družině. Paní ředitelka je informovala o plánech a akcích školy, které je čekají v tomto školním roce. Krátce promluvila i paní PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru školství Městského úřadu ve Studénce, a také popřála učitelům a žákům úspěšné vykročení do nového školního roku. Poté se žáci se svými učiteli odebrali do svých tříd, kde si navzájem sdělovali své zážitky z prázdnin a věnovali se třídnickým pracím.

Milí prvňáčci, přeji Vám, aby seVám v naší škole líbilo, abyste se za těch devět let mnoho nového naučili a strávili u nás radostné chvíle. Vám ostatním žákům přeji úspěšný start a ještě úspěšnější průběh celého školního roku 2011/12.

Děkuji paní učitelce Mgr. Kamile Jedličkové za fotografie, kterými zvěčnila tento první den.

                                                                        Za pedagogický sbor ZŠ Butovická Mgr. Jitka Školová