Školní parlament

Školní parlament

Školní žákovský parlament poskytuje prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podíl na chodu školy. Zástupci žákovského parlamentu tvoří prostředníky pro komunikaci mezi žáky, učiteli, vedením školy, veřejností a podílí se na dění nejen ve škole, ale i ve městě.

„Ve školním parlamentu řešíme věci týkající se naší školy. Co žákům vadí, co by chtěli zlepšit, jaké akce by se jim líbily. Žáci si ve třídě zvolí zástupce, kteří podávají informace ze třídy do parlamentu, který je dále předává vedení školy. Škola se snaží našim prosbám vyhovět.“

Kroužek probíhá v pondělí (I. stupeň) a ve čtvrtek (II. stupeň).

Kroužek probíhá pod vedením Mgr. Markéty Martinů (I. stupeň) a Mgr. Jany Rychtarové (II. stupeň)

Více informací o akcích parlamentu zde