skola v prirode

Škola v přírodě 12. – 16. 5. 2014

Letošní zima byla bohužel na sníh velmi chudá, takže jsme byli nuceni lyžařský výcvik na Grúni opětovně přeložit a nakonec i zrušit. Jelikož jsme ale chtěli žákům sedmých ročníků nabídnout týden na čerstvém vzduchu, zvýšit jejich pohybovou zdatnost a formovat vzájemné vztahy, rozhodli jsme se spolu s rodiči, že uspořádáme školu v přírodě se sportovním zaměřením. A musím říct, že to byl výborný nápad. Kurz se sice uskutečnil v nejchladnějším a nejdeštivějším jarním týdnu, ale i tak stál zato. Místem našeho pobytu byla Prostřední Bečva – Relax Kyčera a i tato volba byla více než správná. Žáci byli ubytováni v luxusně zařízených srubech, mohli využívat všechna sportoviště areálu zdarma a hlavně si dopřávat chutnou stravu v podobě plné penze. Během celého týdne jsme podnikli spoustu soutěží ve fotbale, přehazované a stolním tenisu, ve volných chvílích jsme relaxovali na trampolíně či při kuželkách, naučili jsme se techniku chůze s holemi nordic walking, vypravili jsme se pěšky do rožnovského aquaparku a na závěr našeho pobytu si zatančili na největší hity, které nám mixoval dj. Luky. Na závěr bych rád přiložil pár fotografií, které dokumentují skvělý týden, který jsme si, myslím, úplně všichni užili. Velké díky patří pí. učitelce Mičkalové, která žákům připravila bohatý doprovodný program včetně vedení turistických výletů, Aleši Bártovi, který se pilně a zodpovědně staral o všechny žáky a i díky jeho zdravotnímu umu nemusel nikdo předčasně domů kvůli nemoci. Ale ta největší pochvala a poděkování patří samotným žákům, kteří se celý týden chovali perfektně a dokázali tím, že škola v přírodě se opravdu povedla a měla smysl.

                                                                                                 Mgr. Jan Neubauer, vedoucí kurzu

V přílohách přikládám:

• Vyúčtování školy v přírodě

• Plná moc pro vrácení peněz (přes žáka nebo na účet)