olympiada cj

Olympiáda z českého jazyka

V prosinci se jako každoročně nejlepší češtináři osmých a devátých ročníků utkali ve školním kole Olympiády z českého jazyka. Ve stanoveném čase šedesáti minut řešili nejprve nejrůznější úkoly mluvnické části, např. museli správně doplnit známá přísloví, vymyslet slova se stejným fonetickým přepisem atd. Poté měli za úkol napsat slohovou práci na téma Za dveřmi je..., přičemž mohli zvolit libovolný slohový útvar (vypravování, úvahu apod.)

A kdo byl opravdu nejlepší?

Na prvním místě se ziskem 22 bodů se umístila Hana Rozehnalová z 9.A, druhé místo obsadila Klára Zindlerová z 9.B s 21 body a o třetí příčku se podělili Ondřej Laniak z 8. A a Kristýna Vrbatová z 9.B třídy, oba získali 20 bodů. 

Všem blahopřejeme a vítězce přejeme mnoho úspěchů v okresním kole, které se uskuteční v únoru v Novém Jičíně. 

                                          Mgr. Marcela Kováčová, Mgr. Lenka Školová – vyučující českého jazyka