Už jsem čtenář

V letošním školním roce jsme se s 1.třídou zapojili do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Projekt trvá od listopadu do června, zahrnuje tři návštěvy v knihovně, jednu

výstavu žákovských výtvarných prací a červnové předávání knih novým čtenářům. Ve středu 29. listopadu jsme navštívili (v rámci projektu) knihovnu poprvé. Seznámili jsme se

s klasickými lidovými a moderními pohádkami. Paní knihovnice nám návštěvu knihovny zpestřila různými hádankami a kvízy, na které děti odpovídaly. Na závěr jsme si prohlíželi

dětské knížky a děti dostaly úkol na příště – namalovat svou oblíbenou pohádku nebo pohádkovou postavu. Mně i dětem se v knihovně moc líbilo a těšíme se na další návštěvu.

Mgr. Darja Hromková, třídní učitelka