praha terezin

Vzdělávací dějepisný projekt Praha - Terezín

Cílem vzdělávací akce bylo informovat žáky o židovských dějinách, kultuře, tradicích a zvycích Židů, zejména v Čechách a na Moravě, a přispět tak ke zlepšení atmosféry tolerance vůči odlišnostem. 

První den exkurze žáci navštívili Židovské muzeum v Praze, kde se při skupinové práci interaktivní formou seznámili s židovskými tradicemi, svátky, zvyky a s každodenními činnostmi běžného dne v židovské rodině. Při prezentaci každá skupina obohatila svůj výklad, zaměřený na vybrané téma, židovskými artefakty. V závěru dne si žáci spolu s průvodcem prohlédli pražské židovské synagogy a Starý židovský hřbitov. 

Naše první zastávka byla v Židovském muzeu, kde jsme se dozvěděli něco o židovských tradicích a svátcích. Dále jsme pokračovali do dvou synagog (Staronová a Pinkasova), kde kluci museli mít na hlavě malé čepičky – jarmulky. Následovala návštěva židovského hřbitova, který nás všechny překvapil svým vzhledem, protože jsme doposud viděli jen křesťanský.

                                                      (zdroj: šk. časopis Butovická Bouřka, č.1, datum vyd.24.10.2012)

Exkurze pak pokračovala druhý den návštěvou expozic Muzea ghetta a Magdeburských kasáren. Žáci se zúčastnili vzdělávacího semináře se zaměřením na historii holocaustu, problematiku antisemitismu, rasismu a nebezpečí nacistické ideologie. Žáci se seznámili se zákoutími Terezína.

Prošli jsme si ulice ve městě Terezín, prohlédli Magdeburské kasárny, kde jsme také poobědvali. Jídla jsme si vážili, protože jsme už věděli, jak žili Židé.

                                                      (zdroj: šk. časopis Butovická Bouřka, č.1, datum vyd.24.10.2012)

Odpolední program začal workshopem „Školákem v protektorátu“.

Po obědě nás čekal workshop, ve kterém jsme se vžili do dětí žijících v tomto období. Napsali jsme si diktát, který děti psaly za protektorátu, a dozvěděli jsme se zajímavé informace o Adolfu Hitlerovi, Reinhardu Heydrichovi a K.H. Frankovi.

                                                      (zdroj: šk. časopis Butovická Bouřka, č.1, datum vyd.24.10.2012)

Součástí druhého dne byla prohlídka Malé pevnosti (bývalé policejní věznice gestapa) s průvodcovským výkladem.

Následovala prohlídka Malé pevnosti. Uviděli jsme vězeňské cely (např. celu Gavrila Principa), také jsme prošli úzkou, pět set metrů dlouhou podzemní chodbou, která všem naháněla strach.

                                                      (zdroj: šk. časopis Butovická Bouřka, č.1, datum vyd.24.10.2012)

Chtěly bychom za sebe i za své žáky poděkovat jejich rodičům za to, že umožnili svým dětem zúčastnit se této vzdělávací akce, která je důležitou a nedílnou součástí vzdělávacího plánu pro deváté třídy a o kterou děti projevily velký zájem.

                                                      Mgr. Marcela Kováčová, Mgr. Jitka Školová