rok na statku

Ekologická výchova - rok na statku

V pátek 12. listopadu navštívila žáky 2.A a 2.B třídy naší školy paní Lenka Bakalová z Občanského sdružení Hájenka v Kopřivnici. Toto sdružení připravuje ekologické programy pro žáky základní školy. 

V rámci programu ekologická výchova si paní lektorka připravila dvouhodinový projekt „Rok na statku“. Děti se zábavnou formou seznámily s hospodářskými zvířaty. Dále děti procházely čtvero ročními obdobími a pozorovaly, k jakým dochází změnám na statku během celého roku. 

Tato akce se dětem velmi líbila a již se všichni společně těšíme na další ekologický program. 

Mgr. Aranka Horváthová 

Mgr. Šárka Rochlová