velikonocni odpoledne

Velikonoční odpoledne na ZŠ Butovická

Dne 26. 3. 2013 se uskutečnilo na naší škole velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi. Paní učitelky 1. až 5. ročníku připravily různorodé pracovní dílny. Školu navštívili rodiče s dětmi i široká veřejnost. Byť za oknem panovalo ještě zimní počasí, při vstupu do školy dýchla na návštěvníky ze všech koutů jarní atmosféra. 

Děti si mohly spolu s dospělými vyrobit velikonoční přání, jarní dekoraci na stěnu, kuřátko z chemlonu a vyzkoušely si různé techniky zdobení vajíček.

Zvláštní poděkování náleží paní Aleně Zikmundové, která připravila a vedla dílnu pletení jarních věnečků z papíru. Odpoledne proběhlo v příjemné tvořivé náladě, děti i dospělí si s radostí odnášeli domů vlastnoručně vyrobené velikonoční dekorace.

                                                                                                                    Paní učitelky 1. stupně