soutez sudoku

Soutěž v řešení SUDOKU

Dne 6.3. se na naší škole konal již 3. ročník soutěže v řešení SUDOKU. Protože se zúčastnil rekordní počet zájemců, rozhodly jsme se, že každý ročník bude mít svou vlastní kategorii. Pouze osmáci a deváťáci soutěžili společně. V jednotlivých kategoriích zvítězili Janáková Adélka - 5. třída, Wilček David – 6.třída, Noháčová Lucka – 7.třída, Jarošová Jitka – 9. třída. Druhá místa získali Kramář Rostislav, Baburek Adam, Štěpandová Natálka a Draškovičová Monika. Na třetím místě se umístili Hirsch Jan, Říčanová Odeta, Klečková Karolína a Kučera Mirek.

Vítězové byli odměněni diplomy a věcnými cenami.

Všem luštitelům děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a těšíme se na další ročník této soutěže. 

Zároveň zveme všechny žáky naší školy na dubnovou soutěž v piškvorkách. 

                                                                        Ing. Ludmila Tomášková a Mgr. Vladimíra Henzelová