kunin

Za barokem do Kunína

Měsíc září jsme věnovali v dějepise tématu BAROKO. Načerpali jsme mnoho nových poznatků nejen o architektuře, ale i o životě různých vrstev obyvatelstva v tomto období. Nemohli jsme si proto nechat ujít návštěvu jediného barokního zámku v našem okrese včetně přilehlého francouzského a anglického parku. Projektový den jsme naplánovali na čtvrtek 29. září 2011. A jak jsme se měli? To už prozradí pár vybraných fotografií s popisky…

                                                             Mgr. Jitka Školová, Mgr. Marcela Kováčová a žáci 8. ročníků