vyznamne dny

Projektový den věnovaný významným květnovým dnům

Dne 7. 5. 2012 se u nás na škole uskutečnil projektový den, který žáci 6. až 9. ročníku věnovali jednomu významnému dni v měsíci květnu: 

6. ročník Den Slunce – 3. května

7. ročník Světový den hypertenze – 14. května

8. ročník Den Evropy – 9. května, Den Afriky – 25. května

9. ročník Den vítězství – 8. května

Každá třída zpracovala toto téma po svém (vyhledávali a třídili informace, tvořili různé prezentace, pracovali s anglickým textem, prováděli chemické pokusy, měřili si krevní tlak, stříhali, malovali, lepili a vyráběli typické africké oblečení, nacvičovali africké tance…). Výsledky svého bádání a tvoření předvedli žáci na závěr tohoto projektového dne svým ostatním spolužákům.

                                                                                   Mgr. Marcela Kováčová a Mgr. Jitka Školová