Školní tělocvična

Školní tělocvična

Cena pronájmu:

Horní TV: 270,-/60 min

Dolní TV: 255,-/60 min

Více informací o pronájmu u Bc. Dagmar Dostálové (dagmar.dostalova@butovice.cz)