zachranime princeznu

Zachráníme princeznu?

Čtvrtletí uteklo jako voda a prvňáčci došli v českém jazyce až na konec živé abecedy. Zvědavé i zvídavé děti se často ptaly: „Co bude pak? Z čeho se budeme učit písmenka a slabiky?“ Já se jen pokaždé tajuplně usmála.

30. listopadu nadešel den, který začal příběhem o Čtenářském království, ve kterém vládl moudrý král. Ten přečetl spoustu knih, proto byl sečtělý a chytrý. Měl krásnou dceru, která také velmi ráda četla knížky. Žili šťastně a spokojeně. Ale jak to tak v pohádkách bývá, žádné štěstí netrvá věčně. Vedle Čtenářského království bydlel hloupý černokněžník. Byl zlý, zamračený a hloupý. Nikdy nepřečetl žádnou knihu, větu, slabiku ba ani písmenko. Černokněžníkovi se zalíbila princezna a rozhodl se, že si ji vezme za ženu. Myslíte, že si jej princezna chtěla vzít? To víte, že nechtěla. Černokněžník se rozhněval a uvěznil ji ve svém zámku. Ale protože byl hloupý, nedal příkaz strážím, aby princeznu hlídaly. Je tedy velmi snadné ji zachránit. Stačí znát písmena, splnit úkoly a princezna bude volná.

Děti byly rozlosovány do 8 skupin a společně jsme se vydali do tělocvičny, kde na osmi stanovištích čekali deváťáci s úkoly. Každá skupinka si dle čísla našla své místo, plnila úkol a po jeho dokončení obdržela písmeno. Co s tím? Děti napadlo, že je budeme muset nějak seřadit. Ale jak? Matýsek prohlásil: „Zkusíme je seřadit podle čísel našich skupinek!“ Bravo, povedlo se. Děti poskládaly slovo SLABIKÁŘ. 

Máme slovo, dostali jsme klíč od místnosti, kde má být princezna uvězněna, i další indicii, kam se máme vydat. Společně jsme došli ke dveřím od knihovny, na kterých byla nalepena ta samá písmena, která děti dostaly. Po ujištění, že i z těchto písmen se dá složit slovo, které princeznu vysvobodí, předaly děti klíč paní ředitelce a ta pomalu dveře otevřela… Děti potichu vešly dovnitř. Tam stál černokněžník a za ním vzlykala princezna. Děti se ptaly, proč pláče a zda by ji mohly zachránit. Princezna odpověděla, že to není možné, leda by znaly kouzelné slovo, které by černokněžníka přemohlo. Děti s nadšením ujistily princeznu, že to slovo znají a společně jej zakřičely. Černokněžník zařval a padl k zemi. Princezna poděkovala dětem za záchranu a za odměnu rozdala každému slabikář. 

Ve třídě jsme si nový slabikář ohmatali, prohlédli, přičichli k nové vůni, která nás teď bude provázet dalším čtenářským obdobím. 

Mgr. Eva Neubauerová