carodejnice

Co nevím o čarodějnicích…

Dnes večer,“ řekla babička, „ti povím, jak poznáš čarodějnici, když nějakou potkáš.“

„Vždycky ji poznám?“ zeptal jsem se.

„To ne,“ odpověděla. „A v tom je ta potíž. Ale můžeš se docela dobře strefit.“

„Za prvé,“ řekla, „skutečná čarodějnice má na sobě rukavice pokaždé, když ji potkáš, protože čarodějnice nemají nehty. Místo nehtů mají tenké zahnuté drápy, jako kočka, a proto nosí rukavice, aby je zakryly. Ale nezapomeň, že spousta vážených dam nosí rukavice, zvlášť v zimě, takže ti to moc nepomůže.“

„A jak to všechno víš, babičko?“

„Nepřerušuj mě,“ řekla. „Hlavně dávej pozor. Druhá věc, kterou si zapamatuj, je to, že opravdová čarodějnice je vždycky plešatá.“

„Plešatá?“ zeptal jsem se udiveně.

„Má hlavu jako koleno,“ řekla babička.

Byl jsem ohromen. Plešatá žena mi připadala nějak neslušná. „A proč jsou plešaté, babi?“

„Neptej se mě proč,“ zarazila mě. „Ale dej na mě, že na hlavě čarodějnice neroste jediný vlásek.“

„A jakých dalších věcí si mám všímat, abych poznal čarodějnici?“ zeptal jsem se.

„Všímej si nosních dírek,“ řekla babička. „Čarodějnice mají o něco větší nosní dírky než obyčejní lidé. Okraj každé nosní dírky je růžový a pokroucený jako okraj některých druhů mořských lastur.“

„A proč mají tak velké nosní dírky?“ zeptal jsem se.

„Na čichání,“ odpověděla babička. „Opravdová čarodějnice je přímo mistr v čichání. Ucítí dítě, které stojí na druhé straně ulice, i když je tma jako v pytli.“

„Mě by neucítila,“ řekl jsem. „Právě jsem se vykoupal.“

„Ale ano, ucítila,“ řekla babička. „Čím víc se myješ, tím víc čarodějnici páchneš.“

„To nemůže být pravda,“ odporoval jsem.

„Naprosto čisté dítě vydává pro čarodějnici ten nejpříšernější zápach,“ řekla babička. „Čím jsi špinavější, tím míň páchneš.“

„A babičko,“ byl jsem zvědavý, „když jsi byla malá holčička, setkala ses někdy s čarodějnicí?“

„Jednou,“ řekla babička. „Jenom jednou.“

„Co se stalo?“

„To ti nepovím,“ odpověděla. „Vyděsilo by tě to k smrti a měl bys zlé sny.“

„Prosím, řekni mi to,“ žadonil jsem.

„Ne, řekla, „některé věci jsou příliš strašlivé na to, aby se daly vyprávět.“

                                                                               (upraveno podle Roalda Dahla z knihy Čarodějnice)

Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních dnů patří k velmi populárním lidovým zvykům. Filipojakubská noc je považována za nejmagičtější v roce. Připadá vždy na noc z 30. dubna na 1. května. Kdysi dávno lidé věřili, že se na vršky kopců a hor slétávají čarodějnice na tajemné sabaty, kde čarovaly. 

Ve většině křesťanských zemí je poslední dubnový den spjat s ochranou před čarodějnicemi, kdy se především na kopcích pálí ohně a v nich zlé čarodějnice. I naše škola v úterý 30. dubna oslavila slet čarodějnic projektovým dopolednem nazvaným „Co nevím o čarodějnicích“. Žáci druhého stupně měli možnost si vybrat jednu ze sedmi nabídnutých dílen:

Rukodělná dílna

Díky ochotě a pomoci paní Hoňkové, paní učitelky Mičkalové a paní asistentky Veřmiřovské se mohla uskutečnit na naší škole rukodělná dílna. Vyráběli jsme čarodějnice, květináče s potiskem a vybarvovali jsme sádrové figurky čarodějnic. Naše výrobky si potom mohly koupit děti, které se zúčastnily soutěží v odpoledním programu plném čarodějnických úkolů. O výrobky byl velký zájem. Všichni jsme si celý den užili a doufáme, že tato akce nebyla akcí poslední. 

                                                                                                                            Eva Böhmová

Čarodějnické piškvorky

Čarodějnické piškvorky jsme zahájili tím, že jsme si šli hru vyzkoušet do počítačové učebny. Naším soupeřem byl počítač. Hned potom nás paní učitelky rozdělily do skupinek po 5-6 soutěžících. Hráli jsme systémem každý s každým. Z těchto skupinek postoupili 3 soutěžící do rozhodujícího kola. Výherci dostali sladkosti, které si vybrali z nabídky. Celé dopoledne nás povzbuzovaly paní učitelky Vladimíra Henzelová a Ludmila Tomášková. Celé toto dopoledne bylo doplněno vtípky a různými debatami o čarodějnicích.

6. - 7. třída                                        8. - 9.třída

1. místo - Honza Lakomý                     1. místo - Michal Štekl

2. místo - Vojta Havlát                        2. místo - David Gebauer

3. místo - Matěj Knápek                      3. místo - Natálie Teichmannová

                                                                       Adéla Vyhnálková, Barča Horáková, Natálka Teichmannová

Po stopách čarodějnic

V této novinářské dílně měl každý něco na práci. Cílem bylo vytvořit informační letáček s názvem „Po stopách čarodějnic“. Někdo dělal anketu, někdo pátral na internetu po informacích z historie čarodějnic a jiní hledali čarodějnické recepty. Ti, co měli na starost anketu, šli do třetí třídy položit dětem různé otázky o čarodějnicích. Nejnáročnější část spočívala ve zpracování získaných informací do podoby letáčku.

                                                                                                 Barča Horváthová a Simča Hubeňáková

Čarodějnické pečení

Dne 30. 4. 2013 se ve škole konal projektový den „Co nevím o čarodějnicích“. Každý se zapsal do různých dílen. My jsme si vybraly pečení v naší cvičné kuchyňce. Jako první jsme tvarovali postavičky z barevného marcipánu a zatím co schly, pekli jsme šneky z listového těsta, šunky a nivy. Pak jsme naše výtvory zabalili do celofánu a připravili k odpolednímu prodeji. 

                                                                                               Martina Večerková a Venda Honusová

Co nevím o čarodějnicích aneb Miss čarodějnice 2013

30. 4. 2013 byly na naší škole vyhlášeny čarodějné dílny. 11 žáků si vybralo dílnu, ve které se chystali na velkolepou show. Od 9.00 hodin jsme se malovali, česali, převlékali do vlastnoručně vyrobených kostýmů čarodějnic, abychom se mohli zúčastnit soutěže Miss čarodějnice. Na hudbu The Ghost Busters jsme vymýšleli choreografii. Náš DJ vybral dobře, neboť na hudbu se daly vymyslet nejrůznější taneční kreace. Po důkladné přípravě, se kterou nám pomáhala také paní Hradská, jsme se vrhli do tříd na promenádu. Naši pomocníci rozdali hlasovací lístky. Hlasování se zúčastnila téměř celá škola. Na prvním místě se umístil čarodějník Roman Gabčo, na druhém místě skončila Anička Vavrušová a na třetím místě Zuzka Švagerová. Nejen hlasující, ale i soutěžící se velice pobavili.

                                                                                                          Anna Vavrušová, Ondřej Laniak

Čarodějnická anketa

30. 4. 2013 jsme se vydali na čarodějnickou anketu, abychom zjistili, co ví malé děti v mateřských školkách o čarodějnicích. Také jsme jim rozdali kartičky s informacemi o odpoledním pokračování naší akce „Co nevím o čarodějnicích“ a tím je pozvali na školní hřiště zasoutěžit si, opéct si špekáčky a třeba vyhrát v kole štěstí…

Hanka Pospíšilová

Výsledky ankety:

Otázka č. 1 - V čem vaří čarodějnice?

Děti odpovídaly - V hrnci, v kotli.

Otázka č. 2 – Co vaří čarodějnice?

Děti odpovídaly – Polévky z myší, guláš. 

Otázka č. 3 – Kde žijí čarodějnice?

Děti odpovídaly – Na ostrově, v Čarodějově.

Otázka č. 4 – V jakých pohádkách hrají čarodějnice?

Děti odpovídaly – Perníková chaloupka, Saxana, Spiderman

Otázka č. 5 – Na čem čarodějnice létají?

Děti odpovídaly - Na koštěti.

30. duben u páťáků aneb Co by se ve škole nemělo dělat

Vlastní zážitky a postřehy přímo zúčastněných….

30. dubna jsme v naší třídě natáčeli naše vlastní video. Probíhalo to ve čtyřech bodech: 1) vymyslet scénář, 

2) nakreslit plakáty, 3) zkouška, 4) kamera, klapka, akce! Mezi každou scénkou byl plakát videa, které má následovat a přitom hrála vybraná písnička. Nakonec tam ,,vlítl“ pan učitel Hradský a všem nám dal ,,poznámku“. Byla to ohromná legrace a myslím si, že se nám to moc povedlo.

                                                                                                                         Aneta Ševčíková

V úterý 30. dubna natáčela naše třída takovou komedii o tom, co nemáme dělat ve škole, např. esemeskovat, telefonovat, malovat se, házet po učiteli vlaštovku nebo houbu. Líbilo se mi to, protože byla docela sranda, třeba Aneta hrála učitelku po škole, byla fakt srandovní nebo Marek byl taky srandovní. Líbilo se mi to, protože jsme se neučili. 

                                                                                                                         Veronika Hudcová

Projektový den jsme my, páťáci, strávili u nás ve třídě. Bylo to fajn, šli jsme do skupin, každý v ní měl svého šéfa. Točili jsme film, co nedělat ve třídě, mohli jsme mluvit sprostě, ale jen pár slovíček. Moc chci poděkovat Matěji Kupkovi, ten to celé vymyslel. Bylo to super. 

                                                                                                                         Vanesa Lichá 

Dne 30. 4. 2013 5.tř. ZŠ Butovické točila video. Ráno v 8.00 to začalo. První jsme začali psát scénáře a kreslit plakáty. Byli jsme v šesti skupinách a každá skupina dělala jednu hodinu rozvrhu. Vždycky to bylo tak, že jedna skupina na videu měla jednoho učitele daného předmětu a pár zlobivců. V každé hodině byly věci, které rozhodně nedělat v hodině. 

                                                                                                                         Dominik Libosvár 

A jak se tento den ve škole líbil ostatním ze třídy?

,,Líbilo se mi to, protože to byla sranda.“                                                        P. Schneider

,,Líbilo se mi na tom, že jsme si mohli zadovádět a všechno bylo super.“           J. Páralová

,,Mně se tam líbila Karolína Beranová. Pořád řvala.“                                        K. Horváthová

,,Líbilo se mi, že jsme se neučili.“                                                                  M. Kupka, M. Bittner

,,To natáčení bylo srandovní.“                                                                       S. Gurková

Zábavné čarodějnické odpoledne

Dne 30. 4. 2013 se na školním hřišti ZŠ Butovická uskutečnilo pokračování dopoledního programu „Co nevím o čarodějnicích“. Na akci pořádané rodičovským sdružením PASTELKA si rodiče spolu se Školním parlamentem a s dobrovolníky z řad osmáků a deváťáků nachystali pro děti spoustu soutěží jako například luštění tajných symbolů, ochutnávku a poznávání čarodějnických ingrediencí, analýzu chemického pokusu, řešení čarodějnických hlavolamů. Dále si děti mohly zasoutěžit v kole štěstí nebo opéct buřty. Zábavný den zakončila skupina NEVÍM svým koncertem, na kterém si všichni zatančili a zazpívali. 

                                                                             Za Školní parlament ZŠ Butovická Zuzka Švagerová

Děkujeme všem rodičům, zejména paní Vavrečkové a paní Davidové, za organizaci odpoledního programu, firmě 4EVER a rodičům Knápkovým za sponzorské dary a ostatním rodičům za to, že ve svém volném čase pro soutěžící a návštěvníky akce upekli a nachystali bohaté a výborné občerstvení. Dále děkujeme všem pedagogům za přípravu dopoledních dílen. Velkou pochvalu zaslouží také Školní parlament a pomocníci z osmých a devátých tříd.

                                                            Za pedagogický sbor Mgr. Jitka Školová, Mgr. Marcela Kováčová