Žáci 2.B a matematika

Žáci 2.B a matematika

Od první třídy se naši druháčci učí matematiku podle prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. Hodiny matematiky probíhají zábavnou a přitom naučnou formou výuky. Chtěla bych Vás seznámit s tím, jak dnes probíhala matematika. Naše třída se proměnila v krejčovský salón. Žáci se učili oblékat a sešívat díly na šaty či oblek pro pana a paní KRYCHLI. Dostali krychli, čtvercovou síť, lepky a nůžky a začali vytvářet obleky pro krychli. Aniž si to uvědomovali, tak střih na šaty je metaforické vyjádření sítě krychle. I když mají teprve 7 nebo 8 roků, už získávají prostřednictvím manipulace zkušenost s tím, že krychle má šest stěn, že k jedné hraně krychle přilehnou dvě stěny a tak dále. 

Na přání dětí se dnešní hodina matematiky protáhla na tři vyučovací hodiny. Pojďte se s námi podívat a zapojit se do krejčovského salónu plné zábavné matematiky. 

Žáci 2.B a Mgr. Aranka Horváthová