navsteva knihovny

Návštěva Městské knihovny

Koncem října navštívili Městskou knihovnu žáci prvního a druhého ročníku. Proběhlo zde zábavné předčítání z knih spisovatele Marka Šolmese Srazila doplněné písničkami a kresbami. Sám autor Marek Srazil, občanským povoláním učitel v mateřské škole, dokázal děti svým projevem plně zaujmout, ba přímo rozdovádět! Děti zpívaly, poslouchaly ukázky z autorových originálních pohádek: Frněk, Duto a Tupo, Vaječnatka a Kropenatka, Wosan a Gosan, které Marek Šolmes Srazil vydal pod názvem Pohádky do postýlky. Některé děti kreslily postavičky z pohádek a nakonec si všichni společně zacvičili s panem spisovatelem japonskou rozcvičku. Smysluplně strávená hodinka v Městské knihovně děti velmi nadchla a věříme, že se zase o krůček přiblížily ke knihám a tím i ke čtenářství.

                                                                                        Mgr. Šárka Rochlová a Mgr. Alena Myšková