zeleny strom

Akce „ Zelený strom 2012 – 2013“

Tak jako v minulém školním roce, tak i letos se naše škola přihlásila do sběrové soutěže „Zelený strom“. Vedl nás k tomu velký zájem dětí a samozřejmě i rodičů mladších žáků, kterým za jejich aktivitu moc děkujeme. Celkové množství nasbíraného papíru se v červnu ustálilo na čísle 5 420 kg – a to už stojí za povšimnutí!

Za povšimnutí stojí i finanční částka, kterou jsme obdrželi – 7 830 Kč. Velkou radost mělo určitě 10 nejlepších sběračů, kteří byli na konci školního roku při slavnostním vyhodnocení odměněni knižními poukázkami, a samozřejmě i vítězná třída. Ta na vlastní přání získala několik kolektivních her.

Zbývající finanční částka bude sloučena s tou, kterou získáme v tomto školním roce. O jejím využití rozhodnou členové Škoního parlamentu. Věříme, že akce „Zelený strom bude v tomto roce neméně úspěšná. Připomínáme, že se jedná o sběr papíru – časopisy, letáky, noviny a knihy bez tvrdých vazeb. Prosíme, aby byl  papírový odpad pevně svázaný.

Sběr papíru probíhá každé úterý od 7,30 do 7,50 hodin u bočního vchodu do ZŠ z ulice Školní. Pokud by tento termín nevyhovoval (zejména jedná-li se o větší množství), je možno se domluvit s p.uč. Alenou Mičkalovou na náhradním termínu.

V tomto školním roce sběr papíru rozšíříme o sběr víček z PET lahví. Tyto budou vybírány ve stejném termínu a na stejném místě.

                                                                                                                  Mgr.Alena Mičkalová