krajske kolo do

POSTUPUJEME DO KRAJSKÉHO KOLA!!!

Gratulujeme Kubovi Noháčovi z 9. třídy, neboť uspěl v okresním kole dějepisné olympiády, které se konalo 27. ledna 2015 v Novém Jičíně. Překrásné 5. místo mu zajistilo postup do krajského kola, jež se uskuteční 19. nebo 20. března v Ostravě. Tematické vymezení krajského kola je 1. světová válka (Velká válka) v souvislostech. Držíme palce!!!

Následně se Kuba zúčastnil okresního kola olympiády z českého jazyka. Ve čtvrtek 5. února úspěšně splnil mluvnickou a slohovou část a výsledné body ho zařadily na 5. až 11. místo ze 66 soutěžících. Gratulujeme!

                                                                                        Za pedagogický sbor Mgr. Jitka Školová