2011/2012

2011/20112

Červen

Ohlédnutí za akcemi žáků I. stupně ZŠ Butovická ve školním roce 2011/2012

Beseda o holokaustu

Květen

Muzikál NOC NA KARLŠTEJNĚ

Číst a rozumět

Projektový den - Významné květnové dny

Radar - akce žákovského parlamentu

Duben

České balady

3.B A BRIGÁDA KE DNI ZEMĚ

DEN BEZPEČNOSTI NA NAŠÍ ŠKOLE

VÝCHOVNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ J.A. KOMENSKÉHO - STUDÉNKA

Březen

Butovická hvězdička

Meziškolní soutěž v anglickém jazyce

Národní divadlo

Mezipředmětové vztahy

Únor

Kurz první pomoci

Ohlédnutí za lyžařským kurzem

Anglické divadlo znovu u nás!

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Architektura zahrad

Leden

Kampaň do knihovny

K zápisu s úsměvem

Prosinec

Olympiáda z českého jazyka

Vánoce ve světě

Soutěž v řešení SUDOKU

Nečekané, ale zasloužené vítezství dívek ve florbalovém turnaji!

Vánoce na dědině!

Výroba baněk ve ŠD

Přijelo k nám Divadélko pro školy

Dějepisná olympiáda

Recepty a´la Harry Potter

Předvánoční projektový den

Listopad

Poděkování za reprezentaci školy ve florbale

Setkání s ilustrátorkou a spisovatelkou Renátou Fučíkovou

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE STUDÉNCE

PODZIM NA NAŠÍ ŠKOLE

Planety sluneční soustavy

Rok na statku

Projektovy den zaku 6. trid

Říjen

Přírodovědný klokan

Akce „ Dopravní hřiště v Příboře“

My v budoucnosti

Září

Eneolit - Projektový den

Za barokem do Kunína

Malé ohlédnutí za bývalými deváťáky

PODZIMNÍ ATLETICKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ PRVNÍHO STUPNĚ

Slavnostní zahájení nového školního roku

Pidi TV

Čtvrté vysílání

Třetí vysílání

Druhé vysílání

První vysílání

zpět