natovarni

Příjemná změna školy

Ten z Vás, kdo kdy na vlastní kůži zažil stěhování, ví, že se nejedná o oblíbenou záležitost. Proto i my, zaměstnanci i žáci ZŠ na ulici Butovické, jsme informaci o stěhování se do budovy bývalé ZŠ na ulici Tovární nesli s mírnými rozpaky. Situace však toto řešení vyžadovala, poněvadž se pozdržely práce s rekonstrukcí naší domovské školy.

A tak 4. září vypukla, dle slov naší paní ředitelky, akce „kulový blesk“. Lavice, židle, pomůcky pro výuku tělesné i výtvarné výchovy, atlasy, slovníky, kopírka, kazeťáky… Toto je jen malý výčet všeho, co muselo změnit své místo.

Obavy byly zbytečné, stěhování proběhlo bez problému. Pondělí 7. září bylo dnem, který žákům sedmých, osmých a devátých ročníků odstartoval novou životní kapitolu jejich školní docházky.

Bylo zajímavé sledovat, jak se počáteční nechuť většiny žáků k jejich novému působišti mění. Domácí atmosféra malé školičky, útulné prostředí, klid v okolí, přestávky trávené na lavičkách pod lískami školní zahrady… Žáci vnímali všechna tato pozitiva a školu na ulici Tovární brzy přijali za svou. Dokonce ani technické vymoženosti typu počítačové učebny a bezdrátového internetu dětem nechyběly. O to více spolu rozmlouvaly. Pochopitelně by se našla i negativa pramenící zejména z přílišné vzdálenosti obou škol.

Školičku si oblíbila i většina učitelského sboru, i když pro ně bylo zmiňované období značně náročné. Důvodem bylo přemísťování se na výuku mezi jednotlivými budovami během dne. Ne všichni jezdí do práce auty. A tak mnozí oprášili svá jízdní kola, někteří i koloběžky, jiní si možná našli nový koníček – pěší turistiku. 

Naše působení na škole na ulici Tovární mělo trvat měsíc, mírně se však protáhlo. Dnem stěhování na naši školu se stal pátek 16. října.

Děkujeme městu Studénka, že nám poskytlo azyl v příjemném prostředí školy na ulici Tovární. Přejeme této kouzelné budově smysluplnou budoucnost, věříme, že bude účelně sloužit ještě mnoho let. Našim žákům pak přejeme, ať se jim v jejich překrásně zrekonstruované škole líbí a daří co nejlépe.

Za pedagogický kolektiv ZŠ Butovická 

Mgr. Alena Mičkalová

A jak vnímali žáci období prožité v jiné škole? 

Dejme slovo alespoň některým z nich: 

Martin Škola, 7. ročník

Na škole Tovární se mi moc líbilo. Především proto, že tam byly dobré třídy a pěkná zahrada. Tato škola měla však i pár nevýhod, zejména malou tělocvičnu a sborovnu hned vedle naší třídy. Také na oběd jsme to měli daleko. Sláva, že už jsme zpátky.

Tomáš Rýdl, 7. ročník

Na ZŠ Tovární bylo oproti ZŠ Butovické pěknější prostředí, ale problémem byla velikost tělocvičny i celé školy. Většině učitelů i žáků se tam velice líbilo, i já hodnotím měsíc a půl strávený na této škole kladně.

Aneta Ševčíková, 8. ročník

Na tom, že jsme byli na ZŠ Tovární, se mi líbilo to, že tam bylo pouze šest tříd a že tam byl větší klid. Navíc to bylo takové vytrhnutí ze stereotypu a příjemná změna. Ale vše má své pro i proti. Nevýhodou bylo nutné stěhování, dále to, že pro většinu žáků byla škola daleko a museli proto brzo vstávat. Nejvíce mi vadily nevyhovující podmínky pro tělesnou výchovu. Jsem ráda, že už jsme zpátky v naší opravené škole.

Pavla Šelongová, 9. ročník

Na škole Tovární se mi líbilo. Měli jsme svou vlastní šatnu, ve třídě koberec a blízko na stadión, kde občas probíhala tělesná výchova. Našly se však i nevýhody, například chození na obědy zpět na naši školu nebo hodiny tělocviku v malé tělocvičně. Ale už jsem ráda, že jsme zpět na ZŠ Butovická.

Nikol Venclíková, 9. ročník

Protože jsem z jedničky, přemístění se na ZŠ Tovární bylo pro mne výhodné. Ráno jsem mohla vstávat o hodinu později, teď musím vstávat v pět hodin, abych stíhala autobus.

Bylo to příjemné vyvedení z rutiny. 

Některým menší prostory vadily, mně to tak vyhovovalo.