volba miss

Volba Miss a Missáka na ZŠ Butovické

23. února 2015 se na naší škole uskutečnila soutěž o MISS a MISSÁKA, kterou zorganizovali členové školního parlamentu. Soutěž byla pro děti 1. stupně. 

Všechny děti byly velice odvážné a dokázaly porotu zaujmout. Během svého klání museli odpovídat na otázky, převést se v originálním kostýmu a představit své dovednosti. Program byl opravdu nabitý. Přestávky zpříjemnily děti ze ŠD, sbor ZŠ Butovická a taneční skupina P.U.S.A. O závěrečnou tečku se postarali naši hosté - Natálie Paluzgová a Daniel Kučera, kteří nám zahráli na saxofony.

A přišlo vyhlášení. Všichni byli moc zvědaví. A jak to dopadlo? 

Butovická MISS:

1. místo Jana Böhmová

2. místo Lucie Šimečková 

3. místo Šárka Šumná

Butovický MISSÁK:

1. místo Alex Stachovi

2. místo Dominik Konečný 

Doufáme, že se všem zúčastněným naše soutěž líbila. 

Velký dík patří všem, kteří na této akci vystupovali, porotě, členům parlamentu, panu učiteli Holubovi za výborné ozvučení (s občasnými výpadky mikrofonu J ) a hlavně soutěžícím, bez kterých by se tato soutěž nemohla pořádat.

                                                                                        Za Školní parlament Jitka Jarošová, 9. třída