Zahajeni skolniho roku

Zahájení nového školního roku 2012-2013

V pondělí 3.září naše škola opět ožila. Po krátkém setkání a uvítání ve třídách jsme se všichni shromáždili před budovou školy, kde po projevech paní ředitelky Mgr. Jany Rychtarové a zástupce města Mgr. Milana Stillera proběhl tradiční ceremoniál vyvěšení vlajek České republiky a Studénky. 

Další část programu se odehrála v sále školní družiny, kde jsme společně přivítali ty, pro něž byl tento den jeden z nejvýznamnějších v životě – naše prvňáčky. Slavnostní uvítání bedlivě sledovali i jejich rodiče a příbuzní, kteří své děti první den do školy doprovodili. Žáčci první třídy postupně přicházeli po dvojicích na pódium, kde dostali dárky, jež naší škole věnovala majitelka lékárny RNDr. Miroslava Kuncová a Revírní bratrská pokladna. Po ukončení slavnostního shromáždění se žáci rozešli do svých tříd a společně s učiteli se věnovali třídnickým pracím. 

Všem žákům přejeme úspěšný start a ještě úspěšnější průběh celého školního roku 2012/13. A zvláště prvňáčkům pak přejeme, aby se jim v naší škole líbilo, aby se za těch devět let mnoho nového naučili a strávili u nás co nejvíce radostných chvil. 

                                                                    Za pedagogický sbor Mgr. Lenka Školová a Bc. Ivo Hradský