Čtenářské dílny

Čtenářské dílny

V letošním školním roce 2015-2016 se naše škola zapojila do výzvy číslo 56 - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a MŠM - projektu financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu s názvem EU Studénka reg. číslo: CZ1.07/1.1.00/56.0738.

V rámci tohoto projektu jsme mohli zakoupit do naší školní knihovny 100 ks vybraných knih, které žáci využili v průběhu čtenářských dílen, jejichž realizace probíhala od září do prosince ve vybraných ročnících v hodinách českého jazyka na prvním a druhém stupni. Žáci tak měli možnost se nejen seznámit s množstvím nových a zajímavých titulů, ale i sdílet své zážitky z přečteného. Tímto způsobem jsme se pokusili o další prohloubení rozvoje jejich čtenářské gramotnosti a zároveň o motivaci ke čtení i u žáků, pro něž četba krásné literatury není prioritou. 

Výsledkem bylo několik příjemně strávených hodin čtenářských dílen, ve kterých žáci zvládli přečíst značnou část vybraných knih, a zároveň jsme si vytvořili metodický materiál pro realizaci podobných hodin do budoucna.

Za vyučující českého jazyka Mgr. R. Vonšík, Mgr. J. Školová, Mgr. L. Školová