strasidylka

Strašidýlka z Poodří navštívila 1.B

Mezi žáky 1.B třídy přišla spisovatelka a výtvarnice paní Iva Hoňková, která je seznámila se „Strašidýlky z Poodří“. Přinesla si s sebou říční panenku Křehulku, která je v celém Poodří jediná svého druhu. V řece Odře žije mnoho a mnoho let, má na starosti celé Poodří. Křehulka je totiž vodní vládkyně, která hlídá a dohlíží na úplně všechno a všechny. Aby se nepřemnožily ryby v kdejaké tůni, aby raci měli čistou vodu, aby rákosí neuschlo …. Paní Hoňková dětem přečetla svou novou pohádku o „Mlynařníčkovi střapatém Ríšovi“, která se dětem moc a moc líbila. Také je seznámila s dalšími strašidýlky, které můžeme najít v Poodří. Na závěr žáci nakreslili své vlastní strašidýlka. Hodina s paní Hoňkovou nám rychle utekla a už se těšíme na další setkání s ní a s jejími strašidýlky. 

                                                                                                              Mgr. Aranka Horváthová