Zahajeni skolniho roku

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015

Na kalendáři se po roce opět objevilo datum 1. září, což znamená jediné – dva měsíce letních prázdnin uběhly jako voda a je tady znovu období, kdy se žáci navracejí do svých školních tříd. Abychom však tomuto okamžiku dodali na slavnostnosti a zároveň náležitě přivítali nově příchozí prvňáčky, uspořádali jsme na ZŠ Butovická tradiční zahájení nového školního roku se vším, co k němu patří. 

Celý ceremoniál odstartoval již v osm hodin ráno v prostorách před naší školou, kde byli všichni žáci i členové pedagogického sboru svědky slavnostního vyvěšení vlajky České republiky a města Studénky, které si letos vzali na starost žáci devátého ročníku, to vše za doprovodu nejprve státní a posléze i školní hymny. Následně jsme byli všichni oficiálně přivítáni ředitelkou školy Mgr. Janou Rychtarovou a místostarostou našeho města Ing. Miroslavem Fabianem, při čemž oba jmenovaní popřáli dětem i učitelům úspěšný start do nynějšího školního roku. 

Nedlouho poté se žáci v doprovodu svých učitelů přemístili do sálu školní družiny, kde byli všichni přítomní ještě jednou přivítáni paní ředitelkou Mgr. Janou Rychtarovou v novém školním roce a zároveň byl žákům představen aktuální pedagogický sbor. 

V následujících chvílích již nastal hlavní bod slavnostního dopoledne, jímž bylo bezesporu přivítání letošních prvňáčků. To letos proběhlo poprvé zcela pod taktovkou žáků devátých ročníků, kteří postupně přivedli na pódium vždy dvojici nových školáků, kde paní učitelka Mgr. Jitka Školová přečetla jejich jména a seznámila tak s nimi pedagogický sbor a žáky vyšších ročníků. Na každého nováčka naší školy pak čekal nejen potlesk celého osazenstva, ale též předání šerpy paní ředitelkou a papírových kornoutů se sladkostmi a upomínkovými předměty tohoto významného dne. V závěru samotného programu bezprostředně po přivítání se žáci i s učiteli odebrali do svých tříd, aby si tam sdělili své jistě barvité zážitky z letních prázdnin. 

Milí prvňáčci, přejeme Vám, abyste se v naší škole cítili dobře a naučili se v ní vše, co budete pro život potřebovat, a aby pro vás ta devítiletá cesta, kterou před sebou máte, byla prostoupena pouze příjemnými okamžiky. Bezproblémový a na zážitky i informace bohatý školní rok 2014/2015 přejeme samozřejmě též všem ostatním žákům naší školy.

                                                               Za pedagogický sbor ZŠ Butovická Mgr. Rostislav Vonšík