Občanské sdružení Pastelka

Rodiče žáků školy jsou sdruženi v občanském sdružení „Pastelka“. Koordinátorem činností sdružení je Markéta Trčková Hospodářkou je ekonomka školy Bc. Dagmar Dostálová. Členové jsou všichni rodiče - zákonní zástupci všech našich žáků.

Sdružení rozhoduje o využití prostředků poskytovaných škole jako příspěvek, který se vybírá od rodičů a zákonných zástupců žáků jednou ročně. Výše příspěvku byla projednána správní radou a poté schválena na valné hromadě, kde byla správní rada doplněna o nové členy, kteří zde byli schváleni. Pro školní rok 2023/24 činí schválená výše příspěvku 250,- Kč na dítě.

 

Výbor sdružení ve školním roce 2023/2024 pracuje v tomto složení:


TŘÍDA / JMÉNO + PŘÍJMENÍ 

O. třída Kateřina Svačinová

1.A Veronika Januschová

1.B Hana Vavrečková Bílková, Nela Tymešová

2.A Tereza Kellerová

2.B Markéta Trčková

3.A Jana Baďurová 

3.B Lucie Mrštíková

4.tř. Lukáš Martínek

5.tř. Veronika Velčovská, Martin Stachovič

6.tř. Kateřina Petrovičová 

7.tř. Alena Diasová 

8.A Jarmila Kyjovská 

8.B Tereza Vratislavová

9.A Kateřina Skoumalová 

9.B Darina Nováčková


V případě potřeby se na zástupce ze své třídy obracejte přes EduPage.