Občanské sdružení Pastelka

Rodiče žáků školy jsou sdruženi v občanském sdruženi „Pastelka“. Koordinátorem činností sdružení je Bc. Pavlína Richterová, DiS. Hospodářkou je ekonomka školy Bc. Dagmar Dostálová. Členové jsou všichni rodiče - zákonní zástupci všech našich žáků.

Sdružení rozhoduje o využití prostředků poskytovaných škole jako příspěvek, který se vybírá od rodičů a zákonných zástupců žáků jednou ročně. Výše příspěvku byla projednána správní radou a poté schválena na valné hromadě, kde byla správní rada doplněna o nové členy, kteří zde byli schváleni. Pro školní rok 2020 – 2021 činí schválená výše příspěvku na první dítě z rodiny 300,- Kč a na každé další 100 Kč.

Výbor sdružení ve školním roce 2020 – 2021 pracuje v tomto složení:


TŘÍDA JMÉNO + PŘÍJMENÍ kontakty

správce Pavlína Richterová /pajahe@gmail.cz/

1.tř. Lukáš Martínek

2.tř. Veronika Velčovská /vervel@centrum.cz/

3.tř. Kateřina Šimková /katerinamagerova@email.cz/

4.tř. Alena Diasová /alca.diasova@centrum.cz/

5.A Vendula Mikolášová /vendula.mikolasova@butovice.cz/

5.B Dita Grosmanová /dita.grosmanova@seznam.cz/

6.tř. Kateřina Skoumalová /kety.f@seznam.cz/

7.A Martin Stachovič /martin.stachovic@seznam.cz/

7.B Lucie Zajícová /zajicovalucie87@gmail.com/

8.A Pavlína Richterová /pajahe@gmail.cz/

8.B Lenka Zajacová /lenkazajac@centrum.cz/

9. tř Šárka Perůtková /sar.perutkova@seznam.cz/