dejepisna olympiada

Dějepisná olympiáda

V letošním školním roce proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Čtyřicátý první ročník byl zaměřen na téma „V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení“. Stejně jako v předchozích letech byl určen pro žáky osmého a devátého ročníku. Školní kolo proběhlo ve středu 30. listopadu a zúčastnili se ho žáci František Hybl, Vítězslav Dlábek, Jiří Kovář z 8. A a Petr Novák, Marek Nohel, Adéla Čeganová, Klára Zindlerová, Martin Huvar z 9. B. Do okresního kola, které se uskuteční v úterý 1. února 2012 v Novém Jičíně, postupují František Hybl a Petr Novák (náhradník Klára Zindlerová). Všem žákům děkuji za účast a klukům držím palce v kole nadcházejícím.                                                                    

Mgr. Jitka Školová