3.vylet TK

3. výlet turistického kroužku

I když se snažíme, abychom v rámci našich turistických putování trasy co nejvíce inovovali, k některým se rádi každoročně vracíme. A tak pravidelně vyrážíme na trasu Veřovice – pramen Jičínky – Dolní Paseky – Rožnov. Letos jsme se na ni vydali v sobotu 14. listopadu v počtu rovných 30 turistů. Ptáte se, co děti na tomto výletě tak přitahuje? Lákadlem je nejen krásná beskydská příroda, ale rovněž rožnovský bazén s bezvadným tobogánem a saunou. 

Vy, kteří na těchto místech sledujete informace z činnosti našeho kroužku pravidelně, víte, že v tomto školním roce jsme na každém z výletů získali bonus v podobě nevšedních pozorování. Na prvním výletě to byli daňci v hukvaldské oboře, na druhém raci v čisťounké Odře a na tomto výletě děti u pramene Jičínky nadšeně pozorovaly skupinku silně ohrožených mloků skvrnitých. Většina z dětí je dosud neviděla. 

Výlet se nám všem moc líbil. Děti se zvídavě dotazovaly, kam pojedeme v prosinci. Jim jsme naše plány prozradili, ale pro Vás zůstanou utajeny. Nechejte se překvapit! 

Mgr. Alena Mičkalová