Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět všichni ráno 1. září sešli v naší škole. Nejprve proběhlo slavnostní vyvěšení vlajek, před nímž nás přivítala paní ředitelka Mgr. Jana Rychtarová a rovněž promluvil pan místostarosta Petr Odchodnický. Poté se prvňáčci se svými rodiči přesunuli do prostor školní družiny, kde byli slavnostně uvítáni ve škole a dostali spoustu dárků. Ostatní ročníky se vrátily do tříd, kde probíhaly zejména organizační a třídnické práce. Celý den byl pak zakončen oficiálním slavnostním shromážděním ve školní družině, kde paní ředitelka seznámila žáky s novinkami pro tento školní rok a představila nové pedagogy i třídní učitele jednotlivých tříd.

Přejeme si, aby tento školní rok byl pro naše žáky, vyučující i ostatní pracovníky školy co nejúspěšnější. 

Za pedagogický sbor Mgr. L. Školová

     

více fotografií ve fotogalerii