kunin

Za barokem do Kunína

Jednou z tradic naší školy je vzdělávací dějepisně přírodopisný projekt pro osmé ročníky nazvaný „Za barokem do Kunína“. I letošní návštěva jedinečného barokního zámku celé severní Moravy a Slezska byla o to vzácnější, že se nám podařilo navštívit tento zámek již po desáté a ještě v den 235. narozenin zakladatelky moderního vzdělávacího ústavu hraběnky Marie Walburgy. 

Ve čtvrtek dne 22. října 2015 jsme se autobusem vydali do Kunína, kde nás očekával kastelán tohoto zámku pan doktor Jaroslav Zezulčík, který nás provedl oběma patry a velice podrobně povyprávěl historii tohoto zámku od jeho výstavby až po současnost. Během výkladu, obohaceného o spoustu zajímavých expozic, se žáci se zájmem vyptávali a pan doktor trpělivě na vše odpovídal. Poté jsme si individuálně prohlédli kabinet přírodnin a expozici o historii obce Kunín. Závěr dopoledne jsme s žáky strávili v zámecké zahradě plněním přírodopisných úkolů v podobně hledání listů vzácných stromů. Podařilo se jim najít list liliovníku tulipánokvětého a jinanu dvoulaločného. 

A jak se dopolední barokní akce líbila osmákům…

Na exkurzi v Kuníně mě zaujal, ba dokonce překvapil tehdejší školní rozvrh a velice mě zarazil život paní hraběnky Marie Walburgy. (Vanes Lichá)

Na této exkurzi mě zaujaly fotky, které zobrazovaly zámek před několika lety. Když jsem je srovnala s tím, jak to tam vypadá teď, bylo to k neuvěření. Také mě zaujalo, jak moderní školu hraběnka Walburga založila. (Anet Ševčíková)

V Kuníně se mi líbily obrazy vojáků a ukázka královské obálky. (Dominik Libosvár)

Obdivovala jsem paní hraběnku, že byla ochotna se starat o jiné děti. Líbily se mi šaty, které nám pan doktor ukazoval. (Markét Potokiová)

Na exkurzi mě zaujaly obrazy, šaty a těžký osud hraběnky. Dále se mi líbila zahrada plná zajímavých stromů, keřů a rostlin.(Míša Kotrla)

Líbilo se mi vyprávění o zámecké škole a život zakladatelky této školy hraběnky Marie Walburgy. (Marek Vavrečka) 

Mgr. Jitka Školová a Mgr. Petra Richterová