matematika

MATEMATIKA V 3.B

Již tři roky se naši třeťáci učí matematiku podle prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. Hodiny probíhají zábavnou formou a žáci procházejí určitá prostředí. Například je to KROKOV ÁNÍ, kde se učí porozumění číslům vyjadřujícím změnu polohy, nebo porovnávání poloh, což je pomůcka pro řešení rovnic. Dále je to VÝSTAVIŠTĚ, kde se učí orientaci v prostředí, které vzájemně propojuje geometrii a číselnou řadu. Pomocí GEODESEK probíhá hlubší poznávání „malých mnohoúhelníků“ a hledání tvarů splňujících různé geometrické podmínky. K poznávání prostorové geometrie nám pomáhají KRYCHLOVÉ STAVBY.

Na práci žáků 3.B v hodinách matematiky se můžete podívat s námi a zjistíte, že i v těchto hodinách můžou mít děti úsměv na tváři :).

Žáci 3. B a Mgr. Aranka Horváthová

 

Více ve fotogalerii