2.B a hasiči

2.B a hasiči

V pátek 11.3.2016 žáky 2.B třídy pozval do hasičské zbrojnice v Butovicích pan Michal Weislechner. Seznámil děti s požární ochranou, s auty, s vysílačkou a vysvětlil jim důležitost požární výstroje. Na závěr si všichni žáci mohli vyzkoušet, jak rychle si dokážou obléknout hasičskou výstroj. 

Na tento den děti moc rády vzpomínají. Jejich velkým snem je totiž stát se hasičem, který pomáhá lidem. 

Touto cestou bych chtěla panu M. Weislechnerovi za všechny děti moc poděkovat. 

Mgr. Aranka Horváthová