Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

Prázdniny jsou opět za námi, a tak se všichni naši žáci i učitelé 3. září v ranních hodinách sešli před hlavní budovou ZŠ Butovické. Nejprve proběhlo již tradiční vyvěšení vlajek školy a České republiky pod taktovkou žáků devátých a osmých ročníků, po kterém nás v novém školním roce svým proslovem přivítala paní ředitelka Mgr. Aranka Horváthová a také starosta města Studénky pan Lubomír Šobich.

Poté, co paní ředitelka seznámila žáky s novinkami pro tento školní rok a představila nové pedagogy, se prvňáčci se svými rodiči šli poprvé podívat do své třídy, kde byli paní ředitelkou a paní učitelkou Mgr. Markétou Martinů slavnostně seznámeni s naší školou a dostali spoustu dárků. Ostatní ročníky se navrátily do svých tříd, kde probíhaly zejména organizační a třídnické práce.

Nezbývá tedy než i touto cestou za celý pedagogický sbor ZŠ Butovické popřát žákům i jejich rodičům co nejúspěšnější školní rok a to jak v pracovním, tak i soukromém životě.


Za pedagogický sbor Mgr. Rostislav Vonšík