zapis s usmevem

MŠ projekt K zápisu s úsměvem

Tento rok se opět budoucí školáci z MŠ Butovická zapojili do společného projektu „K zápisu s úsměvem“. Podle předchozích zkušeností je takový typ spolupráce velmi přínosný a je rodiči kladně přijímán.

Děti byly během několika sezení pomocí her a specifického metodického vedení pozitivně motivovány ke zvládnutí zápisu. Cílem projektu je předškolák kvalitně připravený pro vstup do I. ročníku, předškolák přicházející s úsměvem. 

Projekt garantují paní ředitelka Gabriela Steculová (MŠ Butovická) a Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D. (ZŠ Butovická).