zerotinsky zamek

Návštěva informačního a poradenského střediska a Žerotínského zámku

6.listopadu 2012 navštívili žáci 9.ročníku Informační a poradenské středisko pro volbu povolání ( IPS) v Novém Jičíně. Účelem bylo seznámit se s činností tohoto poradenského střediska, získat informace o trhu práce, ale zejména pomoci žákům při rozhodování, jakým směrem se ubírat po ukončení základní školy. Vždyť termín odevzdání přihlášek se kvapem blíží.

Návštěva IPS nebyla pro žáky koncipována jako nudné vyslechnutí zmíněných informací, ba právě naopak. Žáci měli možnost se do práce zapojit aktivně, pracovali se zájmem jak individuálně, tak i ve skupinkách.

Při závěrečném zhodnocení se žáci jednohlasně k návštěvě IPS vyjadřovali kladně. Hodnotili ji jako jednu z nejprospěšnějších akcí, kterých měli možnost se zúčastnit.

Návštěvu našeho okresního města jsme využili i ke zhlédnutí expozic Žerotínského zámku. Žáci

se seznámili nejen s jeho historií a historií samotného města, ale navštívili i muzeum klobouků, kde

si, jak vidno z následujících fotografií, užívali s nadšením roli manekýnů a manekýnek. A že jim to

slušelo!

                                                                                                                 Mgr.Alena Mičkalová

                                                                                                                 Mgr. Petra Richterová