atleticka soutez

PODZIMNÍ ATLETICKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ PRVNÍHO STUPNĚ

Dne 23. září 2011 se na našem sportovním hřišti uskutečnila atletická soutěž I. stupně. Soutěž probíhala v těchto disciplínách: v běhu, skoku dalekém a v hodu. Nejlepší sportovci byli za své výkony odměněni cenami a čokoládovými medailemi. 

Chtěla bych poděkovat všem sportujícím žákům za jejich sportovního ducha a zároveň bych také chtěla vyzdvihnout ostatní spolužáky, kteří jim svým hlasitým povzbuzováním dodávali větší bojovnost. 

Ráda bych také poděkovala všem vyučujícím za organizaci, měření a dozírání nad žáky. 

                                                                                              Za kolektiv učitelů 1. stupně 

                                                                                                Mgr. Aranka Horváthová