Termíny rodičovských schůzek

Termíny třídních schůzek

8.9.2020

10.11.2020

20.04.2021


Schůzka kariérového poradenství

27.10.2020