Termíny rodičovských schůzek

Termíny třídních schůzek

14.11.

16.4.Schůzka kariérového poradenství