postriziny

Divadelní úterní večer s činohrou Postřižiny

V loňském roce uplynulo 100 let od narození významného spisovatele Bohumila Hrabala. K tomuto výročí nastudovalo v režii Janusze Klimszy Divadlo Jiřího Myrona činohru Postřižiny.

„Postřižiny jsou jednou z prací, v nichž Hrabal nejvíce zhodnotil zážitky ze svého dětství v nymburském pivovaru. V roce 1923, když bylo Hrabalovi deset let, se v nymburském pivovaru objevil Josef Hrabal, bratr Františka Hrabala, který byl zván též jako „strýc Pepin“. Hrabalův otec byl schopný muž, člověk obdivující technický pokrok, který se z účetního vypracoval na správce pivovaru. Jeho bratr byl pravý opak, a přesto, jak se sám Hrabal nechal několikrát slyšet, považoval právě strýce Pepina za svého duchovního otce. František Hrabal nebyl z příchodu svého bratra příliš nadšený. Strýc Pepin měl totiž v sobě cosi z magie lidových vypravěčů a esencí jeho existence bylo neustále vyprávět neuvěřitelné historky – a to klidně i několik hodin v kuse. A nutno podotknout, že strýc Pepin nevyprávěl historky normálně, ale že je přímo vyřvával. Strýc Pepin, nejen dle Hrabalova svědectví, byl originálním podivínem, přírodním úkazem, nespoutaným živlem. A pokud nevyprávěl, pak alespoň tančil nebo zpíval. Od svých devíti let tedy Bohumil Hrabal poslouchal přívaly historek svého strýce a poslouchal je po celé dětství a mládí až do dospělosti, protože i když strýc Pepin onoho roku 1923 tvrdil, že přijel jen na návštěvu, nakonec u svého bratra zůstal po celý život. Strýcova vyprávění i projevy a způsoby jeho existence Hrabala natolik fascinovaly, že je lze bezpochyby označit jako jedny ze základních a mnohovrstevnatých inspiračních zdrojů jeho díla“.(Ondřej Nádvorník)

Postavy v podobě Francina, správce pivovaru, (hrál František Strnad) a jeho ženy Maryšky (hrála Lada Bělášková) nás zavedly do období první republiky do pivovaru, který navštíví a kontroluje správní rada (hráli Jan Fišar, Tomáš Jirman a Vladimír Čapka). Nezajímá je však ani tak kvalita piva, ale hlavní důvod návštěv je láska k paní správcové. Jednotvárné dny oživí svou „krátkou“ návštěvou bratr Francina strýc Pepin. Jednotlivá jednání byla tematicky přerušována ukázkami z písniček Jiřího Suchého. Myslím si, že žáci 6. až 9. ročníku se úterního večera 19. května pobavili a zasmáli humorným historkám strýce Pepina, seznámili se s životem lidí pracujících v pivovaru a pochopili děj tohoto Hrabalova díla zdramatizovaného Petrem Svojtkou a Jiřím Janků. 

Těšíme se na další kulturní zážitky s našimi žáky v příštím školním roce.

                                                                                        Mgr. Jitka Školová a Mgr. Rostislav Vonšík