Beseda 3.B

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

Ve čtvrtek nás Mgr. Dagmar Válková pozvala na krásnou besedu se spisovatelkou paní Zuzanou Pospíšilovou, která za námi do Městské knihovny ve Studénce přijela z nedalekého Bílovce. Paní Zuzana Pospíšilová je autorkou mnoha krásných knih pro děti. S některými z nich nás seznámila a také nám řekla, jak knihy vznikají. Mezi její nejlepší díla patří např. Školní strašidlo, Školní detektiv, Kouzelná třída, Lesní pohádky, Záchranářské pohádky a mnoho dalších knih. Dokonce za knihu Bez práce nejsou koláče, získala ocenění. A to první místo v nakladatelské soutěži v rámci Polabského knižního veletrhu 2014. Na závěr besedy všichni žáci dostali záložky do knih s hádankami a vlastnoručním podpisem. 

Tímto bychom chtěli velice poděkovat paní Pospíšilové za besedu a popřát ji mnoho inspirací k napsání dalších krásných knih, které rozšíří naše knihovny. 

Žáci 3.B a Mgr. Aranka Horváthová