dejepisna olympiada

Školní kolo dějepisné olympiády

I v letošním školním roce proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Čtyřicátý šestý ročník byl zaměřen na téma „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“. Stejně jako v předchozích letech byl určen pro žáky osmého a devátého ročníku. Školní kolo proběhlo v pátek 25. listopadu a zúčastnilo se ho celkem 18 žáků z obou osmých a devátých tříd. Do okresního kola, které se uskuteční 17. ledna 2017 v Novém Jičíně, postupují Marek Vavrečka a Vojtěch Martinásek z 9. B. Všem žákům děkujeme za účast a postupujícím držíme palce v kole nadcházejícím. 

Mgr. Jitka Školová, Mgr. Michal Holub,DiS. a Mgr.Vladan Göbel, vyučující dějepisu