Dopravni hriste

Vyučování na dopravním hřišti

Ve středu 24. září strávili žáci třetích tříd celou dobu vyučování na dopravním hřišti v Odrách. Výuku vedl odborný lektor, zaměstnanec dopravního hřiště. Nejprve si děti oživily a doplnily základní pravidla pro chodce a cyklisty v příjemné a dobře vybavené učebně, pak se pod vedením lektora a svých třídních učitelek prošly po dopravním hřišti a seznámily se se všemi značkami tam umístěnými. Žáci si nacvičili přecházení vozovky po přechodu, mimo přechod a v blízkosti křižovatky. V poslední části výuky polovina dětí jezdila po hřišti na vypůjčených a dobře zkontrolovaných kolech s ochrannou přilbou na hlavě a druhá polovina byla chodci. Po vystřídání rolí cyklistů a chodců se děti za odměnu vozily po hřišti s dospělými řidiči v malých elektromobilech.

Bylo to velice příjemně strávené dopoledne a děti si prakticky nacvičily velice důležité dovednosti.

                                                                               Třídní učitelky Alena Myšková a Monika Pavlíková