Dopravni hriste

Dopravní hřiště v Odrách

Tak jako každý rok, tak i letos se žáci čtvrtých a pátých tříd zúčastnili akce na dopravním hřišti. Letos poprvé jsme s očekáváním vyrazili na nově vybavené hřiště do Oder. Žáci si zde pod vedením zkušeného lektora, pana Zemana, zopakovali a prohloubili učivo o dopravní výchově. Poté následovala jízda zručnosti a zvládání dopravních situací. 

Jak se nám tam líbilo? Posuďte sami…

                                                                                Mgr. Monika Pavlíková, Mgr. Aranka Horváthová