Plavání 2.B

Žákům 2.B třídy skončil povinný plavecký kurz, který měl celkem 10 lekcí. Každý pátek se o ně v bazéně staraly trenérky Patra Kahánková a Petra Barvíková. Plavecký kurz děti nebraly jako učení, ale jako zábavu. Na závěr dostaly mokré vysvědčení, kde byly samé jedničky. Touto cestou bych chtěla trenérkám poděkovat za to, co naučily naše děti a přeji jim spoustu hodných a šikovných žáků. 

Mgr. Aranka Horváthová