den otevrenych dveri

Den otevřených dveří na ZŠ Butovická

Dne 16. 1. 2014 proběhla na naší škole akce pro rodiče a širokou veřejnost pod názvem MRAVENIŠTĚ a ABCD, UŽ TO JEDE. Během dopoledních hodin mohli rodiče nahlédnout do vyučování 1. až 5. ročníku. V nabídce byly všechny vyučovací předměty na I. stupni ZŠ.

Odpolední část nazvaná ABCD, UŽ TO JEDE byla určena zejména pro rodiče předškoláků, kteří se rozhodovali, kam jejich dítě nastoupí do 1. ročníku. V tomto hodinovém bloku se současní prvňáčci pochlubili tím, co zvládli ve čtení a v matematice. Předškoláci se také aktivně a s radostí zapojili do dění ve třídě. Děkujeme rodičům i dětem za účast a za podporu této akce. 

                                                                                                Mgr. Alena Myšková, Šárka Rochlová